KONTAKTY

Skimen 2 s.r.o.
T.G.M. 265
565 01 Choceň
tel: +420 465 473 375
info@skimen.cz
IČO: 25281691
DIČ: CZ25281691

ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 1 099 Kč
skladem
Původní cena 6 990 Kč
Naše cena 5 589 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 1 099 Kč
skladem
Naše cena 1 499 Kč
skladem
Naše cena 590 Kč
skladem


» VĚRNOSTNÍ PROGRAM
Věrnostní program

 

 

Věrnostní program SKIMEN V.I.P. card – všeobecné podmínky členství


Vážení zákazníci,

dříve než se vyplněním přihlašovacího formuláře rozhodnete požádat o vydání SKIMEN V.I.P. card, doporučujeme Vám seznámit se s těmito podmínkami věrnostního programu.

Princip věrnostního programu SKIMEN V.I.P. card

Věrnostní program SKIMEN V.I.P. card (dále jen „věrnostní program“) provozuje společnost Skimen 2 s.r.o. se sídlem Větrná 714/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 25281691, zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vl.12544 (dále jen „SKIMEN“). Věrnostní program je určen zákazníkům spol.  SKIMEN - držitelům karty V.I.P. card. Členům tohoto věrnostního programu se při nákupech v prodejně SKIMEN načítají částky jednotlivých nákupů v Kč na jejich osobní účet. Na základě částky v Kč dosažené součtem všech nákupů za minulý kalendářní rok přísluší držiteli karty – členu věrnostního programu - sleva na nákup zboží a služeb v roce následujícím (výše slevy viz. tabulka níže). Spol. SKIMEN bude členům věrnostního programu nabízet i jiné marketingové nabídky, především prostřednictvím e-mailu. Vždy na konci kalendářního roku budou čísla věrnostních karet slosována o zajímavé ceny. Do slosování budou zařazeny pouze karty členů, kteří  za daný kalendářní rok uskutečnili v prodejně SKIMEN nákupy v celkovém součtu min. 3.000,-Kč.

Podmínky členství a přihlášení do věrnostního programu

Členem věrnostního programu SKIMEN V.I.P. card se může stát fyzická osoba starší 18-ti let včetně, která souhlasí s podmínkami členství ve věrnostním programu potom, co odevzdá řádně vyplněný a podepsaný přihlašovací formulář. Členství ve věrnostním programu a získání karty je podmíněno jednorázovým nákupem zboží v prodejně SKIMEN minimálně ve výši 2.000,-Kč. Každá fyzická osoba může vyplnit pouze jeden přihlašovací formulář a získat pouze jednu kartu – vícenásobné členství není možné. Vyplněním a podepsáním přihlašovacího formuláře člen věrnostního programu prohlašuje, že se seznámil s podmínkami členství a že s nimi souhlasí.

Poskytnutím osobních údajů člen souhlasí s uložením a zpracováním svých osobních údajů spol. SKIMEN v souladu se Zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to až do odvolání písemnou formou. Spol. SKIMEN se zavazuje využít osobní údaje člena výhradně ke svým marketingovým účelům a rovněž se zavazuje, že osobní data člena budou chráněna proti přístupu neoprávněných osob a že nebudou předána ke zpracování třetí straně.

Každý nový člen věrnostního programu obdrží V.I.P. card C.

Na V.I.P. card B má nárok ten člen, který v minulém kalendářním roce uskutečnil jednotlivé nákupy u spol SKIMEN v součtu za více než 20.000,-Kč.

Na V.I.P: card A má nárok ten člen, který v minulém kalendářním roce uskutečnil jednotlivé nákupy u spol. SKIMEN v součtu za více než 40.000,-Kč.

Do těchto částek se rovněž započítávají nákupy člena uskutečněné prostřednictvím e-shopu na stránkách www.skimen2.cz.

O výši konta (součtu všech nákupů za minulý kalendářní rok) bude spol. SKIMEN informovat každého člena věrnostního programu e-mailem v lednu příslušného roku. Vznikne-li členu věrnostního programu na základě výše uskutečněných nákupů nárok na kartu vyšší kategorie, musí si o ni člen zažádat sám na prodejně spol. SKIMEN. Nová karta mu pak bude vydána v nejkratší možné době.

Používání karty SKIMEN V.I.P. card

Po odevzdání vyplněného a podepsaného přihlašovacího formuláře prodejnímu personálu prodejny SKIMEN obdrží nový člen věrnostního programu ihned věrnostní kartu SKIMEN V.I.P. card C. Karta zůstává i nadále vlastnictvím společnosti SKIMEN a slouží k identifikaci člena a k zaznamenání jednotlivých nákupů člena věrnostního programu v prodejně SKIMEN. Kartu lze uplatnit v prodejně SKIMEN – ul.T.G.Masaryka 265, 565 01 Choceň a u dalších smluvních partnerů. Seznam partnerů bude uveden na webu www.skimen2.cz a provozovny těchto smluvních partnerů budou označeny logem věrnostního programu SKIMEN V.I.P. card. U smluvních partnerů mohou pro čerpání výhod karty platit odlišné podmínky, proto je třeba se u nich o podmínkách užití karty předem informovat. Nasbírané výše jednotlivých nákupů nejsou převoditelné na jiného člena věrnostního programu. V případě ztráty karty či jejího znehodnocení  může člen věrnostního programu požádat spol. SKIMEN o vydání nové karty. Na vydání nové karty však není právní nárok.

Načítání jednotlivých nákupů

Aby bylo možné načítat na osobní konto člena věrnostního programu jeho jednotlivé nákupy, musí člen předložit při placení svoji osobní věrnostní kartu. Částky jednotlivých nákupů uskutečněných v příslušném kalendářním roce budou načítány na členovo osobní konto. Výše slevy, která bude držiteli karty poskytnuta při nákupu v prodejně SKIMEN:

V.I.P. card C – sleva 7% na zboží a práce SKI-SERVISU

V.I.P. card B – sleva 10% na zboží a práce SKI-SERVISU

V.I.P. card A – sleva 13% na zboží a práce SKI-SERVISU

Výše uvedené slevy poskytne spol. SKIMEN držiteli věrnostní karty na zboží v tzv. „plných cenách“, tzn. na zboží, které není ve slevě či v jiné akci.

Na zlevněné či akční zboží poskytne spol. SKIMEN držiteli věrnostní karty slevu v poloviční výši.

Spol. SKIMEN si vyhrazuje právo výše uvedené kategorie poskytovaných slev kdykoliv měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámení na webu www.skimen2.cz a na prodejně spol. SKIMEN.

Mimořádná - NAROZENINOVÁ SLEVA

Pokud zákazník uvedl do přihlašovacího formuláře své datum narození, pošle mu spol. SKIMEN začátkem měsíce, ve kterém má narozeniny, e-mail s informací o tom, že právě v tomto měsíci může čerpat NAROZENINOVOU SLEVU. Jedná se o bonus +5%, o který se navýší zákazníkova běžná sleva.

Ukončení a zánik členství ve věrnostním programu SKIMEN V.I.P. card

Člen věrnostního programu může své členství kdykoliv zrušit, a to buď zasláním e-mailu na adresu chocen@skimen.cz nebo přímo na prodejně spol. SKIMEN. Spol. SKIMEN si vyhrazuje právo zrušit členství ve věrnostním programu členovi, který svoji kartu nepoužil déle než 24 měsíců. Tím není dotčen nárok člena opakovaně vstoupit do věrnostního programu SKIMEN V.I.P. card. Zrušením členství se zároveň mažou veškeré nákupy nasčítané na věrnostní kartě. Spol. SKIMEN je oprávněna jednostranně zrušit členství, pokud člen poruší všeobecné podmínky členství.

Člen věrnostního programu je povinen oznámit bezodkladně změnu údajů, které jsou předmětem přihlašovacího formuláře, především e-mailové adresy a tel. čísla, a to buď e-mailem na adresu chocen@skimen.cz nebo přímo na prodejně spol. SKIMEN.

Spol. SKIMEN je oprávněna kdykoliv změnit podmínky členství ve věrnostním programu nebo tento program bez náhrady ukončit. Nové podmínky jsou platné dnem, kdy jsou zveřejněny na webu www.skimen2.cz a na prodejně spol. SKIMEN.

Tyto všeobecné podmínky členství ve věrnostním programu SKIMEN V.I.P. card platí od 1.5.2011 do odvolání.

Ve Vysokém Mýtě dne 30.4.2011

NmM4MTQ2Mj