KONTAKTY

Skimen 2 s.r.o.
T.G.M. 265
565 01 Choceň
tel: +420 465 473 375
info@skimen.cz
IČO: 25281691
DIČ: CZ25281691

ZBOŽÍ V AKCI

Původní cena 6 690 Kč
Naše cena 4 999 Kč
skladem
Původní cena 1 390 Kč
Naše cena 999 Kč
skladem
Původní cena 1 190 Kč
Naše cena 899 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 590 Kč
skladem
Naše cena 1 099 Kč
skladem


REKLAMACE
Reklamace

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).


Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.


Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě skimen.cz, kontaktujte nás emailem na chocen@skimen.cz nebo na tel. 465 473 375 . Do tří dnů budete informování o způsobu vyřízení reklamace.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.


Vyřízení reklamace

Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.


Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

Reklamaci VŽDY zasílejte na adresu provozovny:

Skimen2 s.r.o.
TGM 265
565 01 Choceň

NmYwZT